Pinterest Pinterest
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Instagram Instagram
Google+ Google+
YouTube YouTube
Rainbow Loom Benelux

Forskellen på den originale Rainbow Loom® og kopiprodukter

Sådan genkender du kopiprodukter:

Ligesom med alle andre succesrige produkter findes der virksomheder, der gerne vil tage del i succesen. Der findes desværre også virksomheder, der har ladet sig friste til at kopiere Rainbow Loom®.


Beskyttelse af Rainbow Loom®

Choons Design tager beskyttelsen af Rainbow Loom® meget seriøst og træffer foranstaltninger verden over til at beskytte Choons rettigheder samt beskytte forbrugerne mod farlige, ulovlige produkter, der markedsføres af kopiproducenter og mellemhandlere.


1. Choons Design har i dag IP-rettigheder til varemærker, ophavsrettigheder og designregistreringer i EU.


2. Choons Design er aktiv med hensyn til at registrere EP-patentansøgninger og andre anvendelser i lande over hele verden.


3. Choons Design udøver en streng håndhævelse af disse EP-rettigheder over for kopiproducenter og efterligninger. Dette arbejde koordineres på tværs af Europa i samarbejde med de lokale toldmyndigheder.


4. Efterligninger af Rainbow Loom®-produkter udgør en reel fare for offentligheden, da de sandsynligvis ikke er officielt CE-mærket med hensyn til bl.a. brugen af materialer. Desuden anvendes der billigere materialer, der let går i stykker. Det kan resultere i skarpe kanter, der udgør en fare for den offentlige sundhed.


5. Choons Design har indledt retssager i USA, Kina og Japan og forbereder sig på lignende sager i Benelux, hvor der især i de seneste to måneder har fundet flere beslaglæggelser sted. I samarbejde med toldvæsnet foregår der endvidere en streng kontrol af importerede varer med henblik på at afsløre ulovlig import i EØF, og også her er der beslaglagt en lang række sendinger.

Rainbow Loom Benelux contact

5. Organisationen REACT er blevet sat ind for at bekæmpe efterligninger af Rainbow Loom® i Benelux. REACT er en organisation med mere end 20 års erfaring i effektiv bekæmpelse af handel med kopiprodukter i bl.a. legetøjsindustrien. De har erfaring med stort set alle former for krænkende varer og råder over et stort internationalt netværk.

I øjeblikket er REACT i gang med at forberede en række foranstaltninger for august måned i samarbejde med eneimportøren for Benelux, IT Netherlands BV.

Alle produkter fra Rainbow Loom®, som f.eks. Monstertail™ og Upgradekit™, er forsynet med en hemmelig kode på emballagen. Denne kode sidder under en hologrammærkat, som kan skrabes af. Produkter uden denne mærkat og kode er efterligninger og derfor ulovlige.

Desuden kan man på stort set alle websteder, som sælger de officielle Rainbow Loom®-produkter, downloade dokumentet "Sådan genkender du kopiprodukter" eller læse en udførlig beskrivelse af emnet. IT Netherlands har siden introduktionen først på året informeret meget grundigt om kopiprodukter, så de nuværende forhandlere er velinformeret, og dette er blevet respekteret af alle seriøse forhandlere.