Pinterest Pinterest
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Instagram Instagram
Google+ Google+
YouTube YouTube
Rainbow Loom Benelux

Skillnader mellan originalet Rainbow Loom® och piratkopior.

Så här känner du igen imitationer:

När en produkt blir en stor framgång finns det ofta företag som vill åka snålskjuts på succén. Så finns det tyvärr också företag som frestas att kopiera Rainbow Loom®.


Märkesskydd Rainbow Loom®

Choon's Design tar detta på allvar och vidtar åtgärder över hela världen för att skydda Rainbow Loom® och Choon's märkesrättigheter, samt att skydda konsumenterna mot farliga, illegala produkter som sprids av förfalskare och återförsäljare.


1. Choon's Design har för närvarande IP-rättigheter på varumärken, upphovsrätt och designregistrering inom EU.


2. Choon's Design håller på att fastställa EP-ansökningar och andra tillämpningar i stora delar av världen.


3. Choon's Design upprätthåller konsekvent dessa IP-rättigheter mot förfalskare och imitationer. Dessa åtgärder koordineras över hela Europa i samarbete med lokala tullmyndigheter.


4. Piratkopior av Rainbow Loom®-produkter utgör en reell fara för konsumenter eftersom de högst sannolikt inte är officiellt CE-certifierade för exempelvis materialanvändning. Dessutom används billigare material som lätt kan gå sönder. Vassa kanter kan uppstå som är farliga för användarna.


5. Choon's Design har anställt rättegång i USA, Kina och Japan och förbereder sig för liknande åtgärder i Benelux.

De senaste två månaderna har nämligen diverse imitationer beslagtagits inom Benelux. I samarbete med tullen kontrolleras att ingen illegal import inom EEG förekommer. En stor mängd försändelser har dock beslagtagits.

Rainbow Loom Benelux contact

5. (forts.) REACT har tillsatts för att bekämpa imitationer av Rainbow Loom®-produkter i Benelux. REACT är en organisation med mer än 20 års erfarenhet av att effektivt bekämpa handeln med piratkopior, bland annat inom leksaksbranschen. REACT har erfarenhet av att handskas med alla sorters illegala varor och förfogar över ett stort internationellt nätverk.

För närvarande förbereder REACT diverse åtgärder som ska vidtas i augusti i samarbete med IT Netherlands BV, exklusiv importör för Benelux.

Alla produkter från Rainbow Loom®, såsom Monstertail™ och Upgradekit™, har försetts med en hemlig kod på förpackningen. Koden sitter under ett hologrammärke som kan skrapas bort. Produkter utan detta märke och kod är illegala piratkopior.

Dessutom kan man på nästan alla webbplatser som säljer originalprodukter från Rainbow Loom® ladda ned dokumentet "Hur känner man igen imitationer?" eller så beskrivs detta utförligt. IT Netherlands har sedan introduktionen i början av året, mycket omsorgsfullt kommuniserat med de nuvarande återförsäljarna om detta och de är alltså väl informerade. Alla seriösa återförsäljare respekterar reglerna.