Pinterest Pinterest
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Instagram Instagram
Google+ Google+
YouTube YouTube
Rainbow Loom Benelux

Razlika med originalnim izdelkom Rainbow Loom® in ponaredkom

Kako prepoznati ponaredek:

Kot pri vsakem uspešnem izdelku želijo določena podjetja od njega imeti korist. Med njimi so žal tudi takšna, ki jih premami ideja ponarejati izdelke Rainbow Loom®


Zaščita Rainbow Loom®

Choon's Design namenja veliko pozornosti zaščiti izdelkov Rainbow Loom® in v ta namen po celem svetu izvaja ukrepe za zaščito tako svojih kot potrošnikovih pravic pred nevarnimi in nezakonito trženimi izdelki, ki jih ponujajo ponarejevalci in preprodajalci


1. Choon's Design trenutno razpolaga z industrijskimi patenti za blagovne znamke, avtorskimi pravicami in zaščito dizajna na ravni EU.


2. Choon's Design aktivno spremlja tako patentne prijave pri Evropskem patentnem uradu kot druge vložene prijave v državah po vsem svetu.


3. Choon's Design se v boju proti ponarejevalcem in ponarejanju strogo drži pravil o patentnih pravicah. Ti ukrepi se v sodelovanju z lokalnimi carinski organi usklajeno izvajajo po celotni Evropi.


4. Ponarejanje izdelkov Rainbow Loom® predstavlja realno nevarnost javnega značaja, ker ponaredki med drugim najverjetneje nimajo uradnih certifikatov CE glede uporabljenih materialov. Poleg tega so uporabljeni cenejši in zato lomljivi materiali, ki ob poškodbah povzročajo nastanek ostrih robov in tako ogrožajo zdravje.


5. Choon's Design je v ZDA, na Kitajskem in na Japonskem že sprožil tožbe in se na podobne ukrepe pripravlja tudi v državah Beneluksa.

V državah Beneluksa je bilo namreč v zadnjih 2 mesecih opravljenih več zasegov. Vseskozi se v sodelovanju s carinskimi organi izvaja strog nadzor pri uvozu blaga, s poudarkom na odkrivanju nezakonitega uvoza v skupni evropski gospodarski prostor. V zvezi s tem je bilo večje število pošiljk tudi zaseženo.

Rainbow Loom Benelux contact

5. (nadaljevanje) Organizacija REACT je namenjena preprečevanju ponarejanja izdelkov Rainbow Loom® v državah Beneluksa. REACT je organizacija z več kot 20-letnimi izkušnjami na področju učinkovitega boja proti trgovini s ponaredki, med drugim na področju igrač. REACT ima izkušnje z večino oblik nezakonitega razpečevanja blaga in ima razvito močno mednarodno mrežo.

Prav zdaj, tj. v avgustu, potekajo različne dejavnosti v sodelovanju z družbo IT Netherlands BV, ekskluzivnim uvoznikom za države Beneluksa, ki jih je skrbno pripravila organizacija REACT.

Embalaža vseh izdelkov Rainbow Loom®, kot sta Monstertail™ in Upgradekit™, je opremljena s posebno in nevidno kodo. Koda je skrita pod odstranljivo hologramsko nalepko. Izdelki brez te nalepke in kode so ponaredki in zato nezakoniti.

Na večini uradnih spletnih strani, prek katerih poteka prodaja izdelkov Rainbow Loom®, je na voljo dokument »Kako prepoznati ponaredek?« z obširnejšo razlago. Družba IT Netherlands BV je od same predstavitve v začetku leta o tem zelo skrbno poročala, tako da so trgovci zdaj dobro obveščeni o tej problematiki in jo vsi resni trgovci tudi resno obravnavajo.