Pinterest Pinterest
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Instagram Instagram
Google+ Google+
YouTube YouTube
Rainbow Loom Benelux

Rozdiel medzi originálom Rainbow Loom® a kópiou

Ako rozpoznáte kópiu:

Tak ako pri každom veľkom úspechu sa vždy vyskytnú spoločnosti, ktoré z tejto skutočnosti chcú profitovať. Medzi týmito spoločnosťami sa žiaľ vyskytujú aj také spoločnosti, ktoré sa nechajú zviesť ku kopírovaniu výrobkov Rainbow Loom®


Ochrana Rainbow Loom®

Pre Choon's Design je ochrana výrobkov Rainbow Loom® veľmi dôležitá a spoločnosť podniká kroky na celkom svete, aby ochránila práva spoločnosti Choon's a aby zároveň ochránila aj zákazníkov pred nebezpečnými a nelegálnymi výrobkami, ktoré ponúkajú falšovatelia a nelegálni predajcovia


1. Choon's Design má v súčasnosti práva duševného vlastníctva na obchodované značky, autorské práva a registráciu dizajnu v EÚ.


2. Choon's Design je aktívny v oblasti podávania žiadostí o udelenie európskeho patentu a iných aplikácií v krajinách celého sveta.


3. Choon's Design najprísnejším spôsobom aplikuje uvedené práva duševného vlastníctva proti falšovateľom a spoločnostiam, kopírujúcim výrobky. Tieto kroky sú koordinované v celej Európe, a to v spolupráci s miestnymi colnými orgánmi.


4. Falošné výrobky Rainbow Loom® predstavujú skutočné nebezpečenstvo pre verejnosť, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou nemajú CE značky o. i. pre materiály, ktoré používajú. Okrem toho sa používajú lacnejšie materiály, ktoré zapríčiňujú zlomy, na základe čoho vznikajú ostré hrany, čo predstavuje problém pre verejné zdravie.


5. Choon's Design už začal súdne konania v Spojených štátoch, Číne, Japonsku a na rovnaký krok sa pripravuje v krajinách Beneluxu.

V krajinách Beneluxu boli totiž počas posledných 2 mesiacov zhabané rôzne výrobky. V súčasnosti sa spolu s colnými orgánmi prísne kontrolujú dovozcovia, či nerealizujú nelegálny dovoz do krajín EHP a predovšetkým týchto krajinách bol zhabaný pomerne veľký počet zásielok.

Rainbow Loom Benelux contact

5. (pokračovanie) REACT bol vytvorený na boj proti falošným výrobkom Rainbow Loom® v krajinách Beneluxu. REACT je organizácia s viac ako 20 ročnou skúsenosťou v efektívnom boji proti obchodovaniu s falošným tovarom, okrem iného s hračkami. REACT má skúsenosť v boji proti falšovaniu v takmer všetkých oblastiach a pri všetkých druhoch tovarov a disponuje veľkou medzinárodnou sieťou.

V tejto chvíli pripravuje REACT viaceré kroky na mesiac august, a to v spolupráci s výhradným dovozcom pre krajiny Beneluxu IT Netherlands BV.

Všetky výrobky Rainbow Loom®, ako napríklad Monstertail™ a Upgradekit™, majú na balení tajný kód. Tento kód sa nachádza na nálepke s hologramom, ktorú je možné zoškrabať. Výrobky bez tejto nálepky a bez tohto kódy sú kópie a sú preto nelegálne.

Okrem toho si môžete takmer na každej webovej stránke, na ktorej sa predávajú výrobky Rainbow Loom®, stiahnuť dokument "ako rozpoznáte kópiu" a uvedený postup je tam podrobne popísaný. IT Netherlands od predstavenia uvedeného programu na začiatku tohto roka dôkladne komunikoval problematiku kópií, na základe čoho sú súčasní maloobchodníci optimálne informovaní a všetci seriózni maloobchodníci rešpektujú uskutočnené dohody.