Pinterest Pinterest
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Instagram Instagram
Google+ Google+
YouTube YouTube
Rainbow Loom Benelux

Różnica między oryginalnymi gumkami Rainbow Loom® a produktami podrobionymi

Jak rozpoznać produkt podrobiony:

Tak jak w przypadku każdego wielkiego sukcesu, i tu istnieją firmy, które także chcą z niego skorzystać. Niestety, niektóre z nich uległy chęci, aby podrabiać produkty Rainbow Loom®.


Ochrona produktów Rainbow Loom®

Firma Choon's Design bardzo poważnie podchodzi do ochrony produktów Rainbow Loom® i na całym świecie podejmuje działania mające na celu ochronę swoich praw, jak również chronienie konsumentów przed niebezpiecznymi produktami, oferowanymi nielegalnie przez fałszerzy oraz odsprzedawców.


1. Choon's Design posiada obecnie w UE prawa własności intelektualnej obejmujące znaki handlowe, prawa autorskie oraz zarejestrowane wzory.


2. Choon's Design aktywnie zajmuje się składaniem wniosków patentowych i innymi działaniami na całym świecie.


3. Choon's Design ściśle egzekwuje prawa własności intelektualnej, działając przeciwko fałszerzom oraz podrabianym produktom. Działania są koordynowane w całej Europie i prowadzone we współpracy z lokalnymi służbami celnymi.


4. Podróbki produktów Rainbow Loom® stanowią realne niebezpieczeństwo dla klientów, ponieważ najprawdopodobniej nie posiadają one oficjalnego znaku CE m. in. dla wykorzystanych materiałów. Dodatkowo do produkcji wykorzystywane są tańsze materiały, co skutkuje złamaniami i powstaniem ostrych kantów, tworzących zagrożenie dla zdrowia.


5. Firma Choon's Design wszczęła już postępowania sądowe w USA, Chinach i Japonii. Przedsiębiorstwo przygotowuje się do podjęcia podobnych działań w krajach Beneluksu, ponieważ w ciągu ostatnich 2 miesięcy kilka razy dokonano zajęcia towarów.

Jednocześnie we współpracy ze służbami celnymi prowadzone są drobiazgowe kontrole importowanych towarów, mające na celu zatrzymanie nielegalnego importu na teren EWG. To właśnie tu doszło do zajęcia wielu przesyłek.

Rainbow Loom Benelux contact

5. (ciąg dalszy) Organizacja REACT otrzymała zadanie zwalczania podrobionych produktów Rainbow Loom® w krajach Beneluksu. REACT ma ponad 20 lat doświadczenia w skutecznym zwalczaniu handlu podrobionymi produktami m.in. w branży zabawek. Doświadczenie REACT obejmuje niemal wszystkie obszary związane z towarami naruszającymi prawa własności intelektualnej. Organizacja posiada szeroką sieć kontaktów międzynarodowych.

REACT zajmuje się obecnie przygotowywaniem różnych działań prowadzonych w sierpniu we współpracy z wyłącznym importerem na Benelux, firmą IT Netherlands BV.

Wszystkie produkty Rainbow Loom® takie jak Monstertail™ czy Upgradekit™ posiadają na opakowaniu specjalny kod. Kod ten znajduje się pod hologramową naklejką-zdrapką z hologramem. Produkty bez naklejki oraz kodu zostały podrobione i jako takie są nielegalne.

Niemal każda strona internetowa oferująca oficjalne produkty Rainbow Loom® udostępnia do pobrania dokument informujący, jak rozpoznać podróbkę, albo publikuje szczegółowy opis. Firma IT Netherlands od samego początku, pierwszych miesięcy tego roku, bardzo szczegółową komunikuje o podrabianych produktach, dzięki czemu obecni sprzedawcy dysponują optymalną ilością informacji na ten temat. Wszyscy poważni sprzedawcy docenili takie podejście.