Pinterest Pinterest
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Instagram Instagram
Google+ Google+
YouTube YouTube
Rainbow Loom Benelux

Forskjellen mellom den originale Rainbow Loom® og etterligninger

Hvordan du kjenner igjen etterligninger:

Når noen har suksess er det alltid andre bedrifter som gjerne vil få en bit av kaken. Det finnes dessverre også bedrifter som lar seg friste til å etterligne Rainbow Loom®


Beskyttelse av Rainbow Loom®

Choon's Design tar beskyttelse av Rainbow Loom® meget seriøst, og er i aktivitet over hele verden for å beskytte rettighetene til Choon, så vel som å beskytte forbrukerne mot farlige illegale produkter som tilbys av forfalskere og videreselgere


1. Choon's Design har for øyeblikket IP-rettigheter på varemerker, opphavsrettigheter og designregistreringer i EU.


2. Choon's Design er aktiv i å fastlegge forespørsler om EP-patenter og andre bruksområder i land over hele verden.


3. Choon's Design håndhever disse IP-rettighetene strengt overfor forfalskere og etterligninger. Dette koordineres over hele Europa og i samarbeid med lokale tollmyndigheter.


4. Etterligninger av Rainbow Loom®-produkter utgjør en reell fare for publikum siden de høyst sannsynlig ikke har offisiell CE-sertifisering for blant annet materialbruk. På toppen av dette brukes det billigere materialer som kan gi brudd der det oppstår skarpe kanter, noe som kan være en fare for folks helse.


5. Choon's Design har startet rettssaker i USA, Kina og Japan, og forbereder seg på lignende aksjoner i Benelux.

I Benelux er det først og fremst i de siste to månedene det er gjort diverse beslag. I tillegg er det i samarbeid med tollmyndighetene streng kontroll av varer for å avsløre illegal import i Det europeiske fellesskap, og det er blitt tatt beslag i et stort antall sendinger der.

Rainbow Loom Benelux contact

5. (fortsettelse) REACT er blitt engasjert for å bekjempe produkter som etterligner Rainbow Loom® i Benelux-landene. REACT er en organisasjon med mer enn 20 års erfaring med å effektivt bekjempe etterligningsprodukter, blant annet i leketøysbransjen. REACT har erfaring med å håndtere nesten alle sider av produkter som krenker opphavsrettigheter, og har et bredt internasjonalt nettverk.

For øyeblikket planlegger REACT nøye en rekke aksjoner som skal gjennomføres i august, disse skal gjennomføres sammen med den eksklusive importøren i Benelux, IT Netherlands BV.

Alle produkter fra Rainbow Loom®, som Monstertail™ og Upgradekit ™, er utstyrt med en hemmelig kode på pakningen. Denne koden befinner seg under et hologramklistremerke som kan skrapes bort. Produkter uten dette klistremerket og denne koden er etterligninger, og derfor illegale.

I tillegg kan man også laste ned dokumentet "Hvordan kjenner du igjen etterligninger" på nesten alle nettsteder der offisielle Rainbow Loom®-produkter selges, eller dette beskrives grundig. IT Netherlands har helt fra introduksjonen, i begynnelsen av dette året, informert meget grundig om etterligninger, noe som gjør at de nåværende forhandlerne har god informasjon om dette, og det respekteres av alle seriøse forhandlere.