Pinterest Pinterest
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Instagram Instagram
Google+ Google+
YouTube YouTube
Rainbow Loom Benelux

Het verschil tussen de originele Rainbow Loom® en namaak

Hoe herkent u namaak:

Zoals bij ieder groot succes zijn er bedrijven die graag hiervan willen mee profiteren. Er zijn daarbij helaas ook bedrijven die zich laten verleiden tot het namaken van Rainbow Loom®


Bescherming van Rainbow Loom®

Choon's Design neemt het beschermen van Rainbow Loom® zeer serieus en onderneemt acties over de hele wereld om de rechten van Choon's te beschermen als mede de consumenten te beschermen tegen gevaarlijke illegale producten die door vervalser en wederverkopers worden aangeboden


1. Choon's Design heeft momenteel IP rechten op handelsmerken, auteursrechten en Design registraties in de EU.


2. Choon's Design is actief in het vastleggen van EP octrooi-aanvragen en andere toepassingen in landen over de hele wereld.


3. Choon's Design handhaaft op stringente wijze deze IP-rechten tegen vervalsers en namaak. Deze acties worden gecoördineerd door heel Europa in samenwerking met lokale douaneautoriteiten.


4. Namaak Rainbow Loom® producten zijn een reëel gevaar voor het publiek omdat ze hoogstwaarschijnlijk niet officieel CE gecertificeerd zijn voor op o.a materiaal gebruik. Bovendien worden er goedkopere materialen gebruikt die tot breuk leiden en waardoor scherpe randen ontstaan hetgeen een gevaar is voor de volksgezondheid.


5. Choon's Design is rechtzaken gestart in de VS, China en Japan en bereidt zich voor op soortgelijke acties in de Benelux.

In de Benelux hebben er met name in de laatste 2 maanden diverse inbeslagnames plaats gevonden. Tevens wordt er in samenwerking met de douane bij het importeren van goederen streng gecontroleerd op illegale import in de EEG en zijn er met name daar een groot aantal zendingen in beslag genomen.

Rainbow Loom Benelux contact

5. (vervolg) REACT is aangesteld om namaak Rainbow Loom® producten in de Benelux te bestrijden. REACT is een organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in het efficiënt bestrijden van namaak handel in ondermeer de speelgoed branche. REACT heeft ervaring in het omgaan met bijna alle gebieden van inbreukmakende goederen en beschikt over een groot internationaal netwerk

Op dit ogenblik worden diverse acties voor in de maand augustus, in samenwerking met de exclusieve Benelux importeur IT Netherland, zorgvuldig door REACT voorbereidt.

Alle producten van Rainbow Loom ® zoals de Monster Tail™ en de upgrade kit ™ zijn op de verpakking van een geheimcode voorzien. Deze code bevindt zich onder een weg te krassen hologram sticker. Producten zonder deze sticker & code zijn namaak en derhalve illegaal.

Tevens is op bijna iedere website waar officiële Rainbow Loom ® worden verkocht het document "hoe herken je namaak" te downloaden of wordt dit uitgebreid omgeschreven. (meesturen naar pers) IT Netherlands heeft vanaf de introductie, begin dit jaar, zeer zorgvuldig over namaak gecommuniceerd waardoor de huidige retailers optimaal hierover zijn geïnformeerd hetgeen ook door alle serieuze retailers wordt gerespecteerd.